Dzisiaj jest: 24-05-2024, godzina wej∂cia: 13:28

SKANOWANIE

Wielkoformatowy skaner CHAMELEON G600 Color

szeroko¶ci robocza 36

rozdzielczo¬∂√¶ optyczna 600 dpi

- dok¬≥adno¬∂√¶ 0,1% +/- 1 piksel

- maksymalna szybko¬∂√¶ skanowania w kolorze 24bit RGB 400dpi 2,5 cm/s


WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

MO¬ĮLIWO¬¶√Ü ZADRUKOWANIA CA¬£EJ POWIERZCHNI.
Wydruk pe¬≥ny, bez konieczno¬∂ci pozostawiania bia¬≥ego obramowania, pozwala na wzmocnienie wra¬Ņenia, jakie daje druk fotograficzny. Urz¬Īdzenie imagePROGRAF W8400 umo¬Ņliwia zadrukowanie ca¬≥ej powierzchni dla format√≥w 10" x 12" oraz 8" x 10" jak i format√≥w B2, A1,A0, B0.

NOWA TECHNOLOGIA ROZSZERZA ZAKRES ZASTOSOWA√Ď.
Pakiet oprogramowania do¬≥¬Īczony do urz¬Īdzenia pozwala rozszerzy√¶ zakres zastosowa√Ī drukarki. Plug-in do AdobePhotoshop pozwala na szybki i wysokiej jako¬∂ci druk z aplikacji, a sterownik HDI umo¬Ņliwia obs¬≥ug√™ plik√≥w wektorowych z program√≥w AutoCAD i AutoCAD LT. Mo¬Ņliwo¬∂√¶ ¬≥atwego tworzenia plakat√≥w umo¬Ņliwia PosterArtist, z bogat¬Ī bibliotek¬Ī zdj√™√¶ i rysunk√≥w. Digital Photo Print Pro pozwala na wszechstronn¬Ī obr√≥bk√™ i wydruk zdj√™√¶.

WI√äCEJ PRACY W KR√ďTSZYM CZASIE.
Urz¬Īdzenie wykonuje wydruk w pe¬≥nej skali kolorystycznej, w formacie A0 w ultra-szybkim trybie w ci¬Īgu 2.2 minuty. Jest to mo¬Ņliwe dzi√™ki zastosowaniu dwu-kierunkowego druku przy wykorzystaniu opracowanej przez firm√™ Canon g¬≥owicy drukuj¬Īcej wysokiej rozdzielczo¬∂ci o szeroko¬∂ci 1 cala. W g¬≥owicy umieszczona jest niebagatelna liczba 7680 dysz (1280 na ka¬Ņdy kolor) umo¬Ņliwiaj¬Īcych wydruk wysokiej rozdzielczo¬∂ci na du¬Ņej powierzchni za jednorazowym przej¬∂ciem g¬≥owicy.

NIEP£OWIEJ¡CE, PIGMENTOWE ATRAMENTY.
Podczas wydruku reklam zewn√™trznych, plakat√≥w i baner√≥w nara¬Ņonych na d¬≥ugotrwa¬≥y wp¬≥yw intensywnego o¬∂wietlenia, konieczne jest stosowanie materia¬≥√≥w o niezwyk¬≥ej trwa¬≥o¬∂ci. image PROGRAF W8400 drukuje korzystaj¬Īc z wysokiej jako¬∂ci pigmentowych atrament√≥w co pozwala na uzyskanie niezwyk¬≥ego poziomu trwa¬≥o¬∂ci barw.

JAKO¦Æ, JAKIEJ WYMAGA KLIENT.
Dzi√™ki max. rozdzielczo¬∂ci 2400x1200dpi, 4 pl kropli, 6 kolorowemu systemowi druku z mo¬Ņliwo¬∂ci¬Ī u¬Ņycia czerni fotograficznej lub matowej, image PROGRAF W8400 generuje wydruki najwy¬Ņszej jako¬∂ci ze znakomit¬Ī szybko¬∂ci¬Ī.

Tusze typu Dye w po¬≥¬Īczeniu z wysok¬Ī rozdzielczo¬∂ci¬Ī, zapewniaj¬Ī uzyskanie bardzo szerokiej przestrzeni barwnej co gwarantuje uzyskanie wydruk√≥w pr√≥bnych najwy¬Ņszej jako¬∂ci. R√≥wnie¬Ņ reklama wewn√™trzna wykonana przy u¬Ņyciu image PROGRAF W8400 Dye, przyci¬Īgnie wzrok swoj¬Ī kolorystyk¬Ī i jako¬∂ci¬Ī.

Canon PROGRAF W8400

Technologia druku: Canon Bubble Jet

Prêdko¶æ druku: Papier zwyk³y 2.2min/A0 w trybie Draft, 5.4min/A0 w trybie Standard

Rozdzielczo¶æ: max. 2400 x 1200dpi

Ilo¬∂√¶ dysz: 1280 dla ka¬Ņdego koloru

Wielko¶æ kropli: 4pl

Konfiguracja: Oddzielne zbiorniki z tuszem

Kolory: 7 szt. - C,M,Y,Bk,MBk,Lc,Lm (Bk i MBk wyst√™puj¬Ī zamiennie)

Typ atramentu: Pigment

Pojemno¬∂√¶ zbiornik√≥w: 330ml dla ka¬Ņdego koloru

Typ mediów: Arkusze lub papier z roli

Rodzaje mediów: Papier zwyk³y, powlekany, fotograficzny, artystyczny, folia typu backlit, folia i papier samoprzylepny, papier proofingowy, tkaniny

Maksymalna szeroko¶æ papieru: 1117,6 mm (44")

Grubo¶æ materia³u: 0.07-0.8mm

System operacyjny: Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X