Dzisiaj jest: 17-07-2024, godzina wej∂cia: 19:28
KSERO | WYDRUKI I KOPIOWANIE CYFROWE CZARNO-BIA£E | KSERO I WYDRUK KOLOR.
KSERO CZARNO-BIA£E

 - kserografy firmy CANON
 - ¬∂rednia wydajno¬∂√¶ 65 kopii/minut√™
 - wydajno¬∂√¶ zak¬≥adu przy pe¬≥nym ob¬≥o¬Ņeniu 30.000 kopii/godz.
 - kserowanie jedno- i dwustronne, ka¬Ņda maszyna wyposa¬Ņona jest w duplex-eliminuj¬Īcy przek¬≥adanie papieru przy wykonywaniu kopii dwustronnych
 - sortowanie, zszywanie, dziurkowanie (2 lub 4 dziurki)
 - mo¬Ņliwo¬∂√¶ skalowania 50-200%
 - format papieru A-5, A-4, A-3
 - gramatura papieru 70g/m2 do 160g/m2
 - kserowanie na folii, kalce technicznej i papierze kolorowym firmy KASKAD

WYDRUK I KOPIOWANIE CYFROWE CZARNO-BIA£E

 - drukarki firmy CANON
 - ¬∂rednia wydajno¬∂√¶ 55 kopii/minut√™
 - wydajno¬∂√¶ zak¬≥adu przy pe¬≥nym ob¬≥o¬Ņeniu13.000 kopii/godz.
 - drukowanie jedno- i dwustronne
 - drukowanie plik√≥w z no¬∂nik√≥w cyfrowych (CD, pendrive, DVD) a tak¬Ņe z poczty mailowej
 - sortowanie, zszywanie, dziurkowanie (2 lub 4 dziurki)
 - mo¬Ņliwo¬∂√¶ skalowania 25-400%
 - format papieru A-5, A-4, A-3
 - gramatura papieru 80g/m2 do 160g/m2 , papier Maestro Triotec, Berga Image, High Tech
 - drukowanie na folii, kalce technicznej, papierze kolorowym firmy KASKAD
 - drukowanie na papierze samoprzylepnym np. etykiet adresowych

KSEROWANIE I WYDRUK KOLOROWY

 - maszyny firmy CANON
 - ¬∂rednia wydajno¬∂√¶ 50 kopii/minut√™
 - wydajno¬∂√¶ zak¬≥adu przy pe¬≥nym ob¬≥o¬Ņeniu 3.000 kopii/godz.
 - drukowanie i kserowanie jedno- i dwustronne
 - drukowanie plik√≥w z no¬∂nik√≥w cyfrowych (CD, pendrive, DVD) a tak¬Ņe z poczty mejlowej
 - szeroki zakres parametr√≥w maszyn pozwala na otrzymanie kopii o wysokiej jako¬∂ci
 - wyko√Īczenie olejowe kopii pozwala osi¬Īgn¬Ī√¶ ¬Ņywe kolory, g¬≥√™bok¬Ī czer√Ī
 - mo¬Ņliwo¬∂√¶ skalowania 25-400%
 - format papieru A-5, A-4, A-3
 - gramatura papieru 80g/m2 do 200g/m2
 - papier Maestro Triotec, Berga Image, High Tech
 - drukowanie na folii, kalce technicznej
 - drukowanie na papierze samoprzylepnym, na papierze Xerox colotech supergloss-efekt papieru fotograficznego.